Topologikus szigetelők II., 2016. tavaszi félév

Előadók

Asbóth János (Wigner FK)
Oroszlány László (ELTE)
Pályi András (BME)

Helyszín

ELTE Északi tömb 5.128

Találkozók

Dátum		Időpont		
2016.03.21.	8:00-12:00
2016.04.04.	8:00-12:00
2016.04.18.	8:00-12:00
2016.05.02.	8:00-12:00
2016.05.23.	8:00-12:00	(az eredetileg kiírt 2016.05.16. helyett)

Formátum

Az egyes találkozókon projektfeladatokat oldotok meg. Előre megadott segédanyagok (texelt jegyzeteink, 1-2 cikk) elolvasásával, megértésével kell felkészülni a találkozókra, erre legalább egy-egy hét lesz a találkozók előtt. Maga a találkozó a projektfeladatok kiadásával kezdődik, és azok megoldásával telik majd. A feladatmegoldásnak része lesz a grafikon-készítés és numerikus módszerek alkalmazása is, ezért saját laptopra szükség lesz.

Jelenlét

A jegyszerzéshez szükséges a találkozókon való jelenlét. Ha valaki valamelyik találkozóról hiányzik, akkor azt pótolnia kell.

Értékelés

Jegyszerzésre legalább két mód lesz: (a) A négy projektfeladat közül az egyik megoldását dokumentálni kell egy pároldalas kéziratban, és meg kell védeni az 5. találkozón. (b) Egy, a kurzus témájához kapcsolódó témát kell önállóan feldolgozni, és egy szemináriumi előadás keretében valamelyik találkozón előadni. A téma kiválasztásában és a releváns irodalom megkeresésében szívesen segítünk.

Segédanyagok

A feladatokhoz kapcsolódó python kódok: http://mybinder.org/repo/topologicalbudapest/topins2

1. találkozó
 1. http://topocondmat.org, Week 1, “Topology in toy models” (az első hét mindkét előadása, videók+szöveg)
 2. János jegyzete a Bogoliubov-de Gennes formalizmusrol: bdg-v2.pdf
 3. Howard Haber rövid jegyzete az antiszimmetrikus mátrixok Pfaff-polinomjáról: pfaffian.pdf
 4. Jason Alicea összefoglaló cikkének I. és II.A fejezetei: Alicea_review.pdf
2. találkozó
 1. Az 1. találkozóra kiadott segédanyagok
 2. Kitaev: Unpaired Majorana fermions in quantum wires
 3. Leijnse & Flensberg: Introduction to topological superconductivity and Majorana fermions 1.-4. szakaszok
3. találkozó
 1. Nazarov & Blanter: Quantum Transport, 1.8.1.-1.8.3. fejezetek
 2. Roland Winkler: Spin--Orbit Coupling Effects in Two-Dimensional Electron and Hole Systems, Appendix B: Quasi-Degenerate Perturbation Theory
 3. Alicea_review.pdf , III. A., B., C. fejezetek
 4. Mourik et al.: Signatures of Majorana Fermions in Hybrid Superconductor-Semiconductor Nanowire Devices
4. találkozó
 1. Alicea et al.: Non-Abelian statistics and topological quantum information processing in 1D wire networks , cikk + supplementary information, section II.
 2. Leijnse & Flensberg: Quantum Information Transfer between Topological and Spin Qubit Systems

2016.05.10.